Àrea privada

Registre

Per poder accedir a aquest contingut t’has de registrar com a membre del nostre web. Per ser de COMPAC només tardaràs un minut. Registra-t’hi.

Registre d'usuari nou
*Camp obligatòri

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals es recolliran en un fitxer titularitat de COMPAC CORPORATE, amb domicili al c/ Travessera d’Albaida, 1, 46727, Real de Gandia (València), amb la finalitat de proporcionar-vos l’atenció que sol•liciteu, que es pot tractar, entre d’altres, de reclamacions, suggeriments, queixes, dubtes o sol•licituds d’informació comercial.
Així mateix, consentiu expressament que les vostres dades puguin ser comunicades a les empreses que pertanyen al grup COMPAC CORPORATE (COMPAC CORPORATE, MARMOL COMPAC, SA i SILICALIA PATRIMONIO, SLU), a distribuïdors, marbristes o botigues especialitzades en cas que hagin mitjançat en la prestació originària de la vostra comunicació. Aquest consentiment s’entén prestat mentre no se’n comuniqui per escrit la revocació.
A més, consentiu l’enviament de comunicacions comercials, promocionals i/o de publicitat, incloent-hi comunicacions per mitjans electrònics, llevat que manifesteu el contrari marcant la casella d’acceptació.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: c/ Travessera d’Albaida, 1, 46727, Real de Gandia (València) (a/ Responsable LOPD) o mitjançant un correu electrònic a l’adreça lopd@compac.es.