Compromís mediambiental

El nostre principi

El gran objectiu que tenim a COMPAC, i pel qual estem apostant contínuament, és ser una empresa ecoeficient: volem fer servir el 100% de matèries primeres reciclades o provinents de fonts renovables en la fabricació dels nostres productes.

1981

Vam construir la primera planta de recuperació i reutilització d’aigua, la més innovadora i avançada en aquells moments, amb un 50% de l’aigua reutilitzada quan cap normativa exigia aquest tipus de tractament d’aigües.

Avui en reutilitzem el 95%.

1992

Façanes ventilades

Vam desenvolupar un material per a façanes ventilades amb totes les homologacions pertinents. La façana ventilada és sinònim de reducció de despesa energètica en els edificis, i nosaltres hem superat els 1,5 milions de metres quadrats instal•lats.

1997

Reducció del 40% del consum energètic

Vam incorporar un revolucionari sistema de tall de blocs que ens va permetre millorar en un 25% l’eficiència de les matèries primeres utilitzades.

1998

Millora de la gestió productiva del procés de tall de blocs, fet que va suposar una reducció del 40% del consum energètic.

90% millor eficiència en el procés de poliment

1999

Vam incrementar l’eficiència del procés de poliment en un 90%, i ens vam convertir en la fàbrica de pedra d’Espanya amb millor tecnologia en aquest procés.

30.000 arbres

L'any 2003, vam començar una política mediambiental amb l’objectiu de compensar, l'any 2015, l’impacte de CO2. Per aconseguir-ho, ja s’han reforestat més de 5.000 arbres autòctons a Portugal, més d’un terç de l’objectiu total.

Fonts renovables

Des de l'any 2011, el 100% de l’energia elèctrica que es consumeix a la fàbrica d’Abrantes (Portugal) en la fabricació dels nostres productes de quars tecnològic prové de fonts renovables.

Bioresines

Des del març de l’any 2011, es produeixen productes de la línia Nature amb bioresines d’alta tecnologia d’origen vegetal renovable.

EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES

Totes les emissions que s’efectuen a l’atmosfera a conseqüència del procés productiu es troben dins dels límits legals establerts.