Certificats de qualitat

Certificació EPD®

Declaració Ambiental de Producte.

La certificació EPD® (Environmental Product Declaration) per a tots els materials COMPAC®, estableix l’impacte ambiental d’un material durant el cicle de vida, des del procés d’extracció de matèria primera, transport a la planta de fabricació i procés de manufactura del producte .

Llegir-ne més

Cradle to Cradle

Productes més segurs i sostenibles per a l’economia circular.

Cradle to Cradle és un reconeixement a nivell internacional que avalua els productes i el seu procés de fabricació per garantir que es compleixin les premisses de l’economia circular. A més verifica que els materials i productes són segurs, circulars i responsables amb el medi ambient.

Llegir-ne més

LEED®: Líder en eficiència energètica i disseny sostenible.

Compromès amb un futur pròsper i sostenible a través de cost-eficient i d’estalvi d’energia d’edificis verds.

L’U.S. Green Building Council (USGBC) està transformant la manera com dissenyem, construïm, mantenim i dirigim els nostres edificis, llars i comunitats. L’USGBC està compromès amb un futur pròsper i sostenible a través de cost-eficient i d’estalvi d’energia d’edificis verds.

Llegir-ne més

GREENGUARD, GREENGUARD GOLD

Compleixen amb les normes de qualitat de l’aire interior pel que fa als compostos orgànics volàtils (COV).

Aquest certificat, atorgat per l’Institut Ambiental Greenguard, garanteix que els productes COMPAC compleixen amb les normes de qualitat de l’aire interior pel que fa als compostos orgànics volàtils (COV). Els segells atorgats són Greenguard Indoor Air Quality Certified (Certificat de Qualitat d’Aire Interior) i The Greenguard Children & Schools Certified (Certificat d’Escoles i Recintes Infantils); aquest últim és un dels més estrictes de la indústria.

Llegir-ne més

NSF. National Health and Safety Foundation.

Material segur per al contacte directe amb tot tipus d’aliments

La certificació NSF, reconegut organisme dels Estats Units que actua en l’emissió de certificats de salut, higiene i mediambientals, considera els productes COMPAC com a material segur per al contacte directe amb tot tipus d’aliments.

Llegir-ne més

Certificat de contacte alimentari

Els productes de Quars COMPAC compleixen amb el Reglament europeu CE 1935/2004 per a objectes destinats a estar en contacte alimentari.

Comportament davant del foc

Quars

Certificat per a la gamma de producte de quars referent a la classificació del comportament davant del foc dels productes de construcció i elements per a l’edificació realitzat per AFITILICOF Centre of Fire Testing and Research (Association for the Promotion of Research and Fire Safety Technology) d’acord amb IMO Resolution A.653, segons IMO FTPC Code Resolution MSC 61 (67).

Marbre

Certificat per a la gamma de producte de marbre (terres) referent a la classificació del comportament davant del foc dels productes de construcció i elements per a l’edificació realitzat pel CTF (Centre Tècnic del Foc) segons norma UNE-EN 13501-1:07.

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

El sistema de Gestió s’aplica a el disseny, fabricació i comercialització de productes de pedra aglomerada. Bureau Veritas Certificació certifica que el sistema de gestió de la qualitat COMPAC ha estat auditat i és conforme als requisits de la norma ISO 9001:2015.

Marcatge CE

Rajoles

Amb la declaració de conformitat CE es declara que el producte que es comercialitza és conforme als requisits reglamentaris de les normes harmonitzades o especificacions tècniques, segons l’aplicació i l’ús previst del producte, d’acord amb la Directiva de productes de construcció 89/106/CEE.

100% del subministrament energètic procedeix d’energies renovables

3.397.878 kWh

EDP notifica que durant l’any 2014 ha redimit a favor de Marbre Compac 3.397.878 garanties d’origen, equivalents a 3.397.878 kWh, que corresponen al 100% del subministrament i procedeixen exclusivament de fonts d’energia renovables.