Unique Calacatta GreenTM

La perfecció de la nit

Poliment

CaracterístiquesUnitatsRESULTATS UNIQUE
Reacció al foc UNE-EN 13501-1EuroclasesA2fl s1 – Bfl s1
Coeficient de dilatació tèrmica UNE-EN 14617-11ºC-12,5 – 5,0·10-5
Resistència a la flexió UNE-EN 14617-2MPa65 – 75
Resistència a l’impacte UNE-EN 14617-9J10 – 15
Resistència al lliscament UNE-EN 14231USRVPulido: 6 húmedo/ 37 seco

Glacé: 9 húmedo/ 45 seco
Resistència a l’abrasió UNE-EN 14617-4mm26 – 29
Absorció d’aigua UNE-EN 14617-1%0,04 – 0,07
Densitat aparent UNE-EN 14617-1kg/m32050 – 2250
Resistència química UNE-EN 14617-10A àlcalis: C4 (materials que mantenen almenys un 80% del valor de reflexió de referència transcorregudes 8 hores).

A àcids: C4 (Materials que mantenen almenys un 80% del valor de reflexió de referència transcorregudes 8 hores).
Duresa Mohs EN 101:1991Mohs6 – 7

Els valors continguts a la fitxa tècnica són valors típics per a aquest tipus de material i no són vinculants. Per a més informació contacteu amb el departament tècnic.

Especificacions Tècniques

Aplicacions

Aplicacions
Formats

Compacreative

Combina-ho com tu vulguis
Colores complementarios
Materials recomanats